Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв за 10.09.2012

Правлінням АТ „Ощадбанк” від 10 вересня 2012 року (Постанова № 476) було прийнято рішення про припинення діяльності Філії Банку шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення, у зв’язку з переходом філійної мережі банку на іншу систему управління. Повне найменування та місцезнаходження філії:

Одеське міське відділення № 7860 публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”. Місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Буніна, 40.

Функції, які виконувала філія - відповідно до Положення про філію. 

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Кірєєв Д. Б. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

інші пропозиції