Оголошення про проведення відбору колекторських компаній

 

  1.Інформація про Замовника:
1.1. Найменування: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
1.2. Код ЄДРПОУ: 00032129.
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001.

 

2.Предмет відбору:
Послуги, що передбачають повернення проблемної заборгованості за незабезпеченими кредитами / несанкціонованими овердрафтами (далі - актив) в результаті здійснення дистанційних комунікацій з позичальниками та іншими пов’язаними з ними особами (далі – Послуги).


3. Інформація про об’єкт, щодо якого передбачається отримання послуг:
3.1. Вид кредитних продуктів: Кредит на придбання товарів, Кеш кредит, Кредит під поруку, Кредит за картковим рахунком та Несанкціоновані овердрафти (разом – незабезпечені кредити).
3.2. Характеристика та основні параметри*:

Кількість днів прострочення Сума простроченої заборгованості, грн Кількість договорів Питома вага простроченої заборгованості у загальній сумі простроченої заборгованості, %
всього в т.ч. в зоні АТО всього в т.ч. в зоні АТО
91-180 13 464 983 1 317 585 4 236 407 4%
181-365 36 521 469 4 122 038 10 938 1218 11%
366-720 85 192 166 10 354 416 25 513 2953 26%
721-1080 73 862 418 9 191 062 19 096 2459 22%
1080+ 120 036 029 83 997 101 31 068 17 209 37%
Всього 329 077 065 108 982 202 90 851 24 246 100%

*Дані по портфелю сформовані станом на 01.03.2021

4. Строк для надання кваліфікаційних пропозицій: до 25.03.2021 (включно).
Документи мають бути надані в паперовому та електронному вигляді (шляхом передачі на електронному носії інформації).
5. Адреса для надання кваліфікаційних пропозицій м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.
6. Посадова особа Замовника, яка забезпечує комунікації з учасниками: Таран Ольга Андріївна, тел. (044) 247-37-45.

Правила відбору колекторських компаній
Критерії відбору колекторських компаній
Перелік документів на підтвердження відповідності вимогам
Типова форма договору про надання послуг