Смiливiсть
бути Україною

За час вiйни свою смiливiсть показали не лише Збройнi сили України, але й мирнi жителi всiєї країни.

Ощадбанк i його працiвники як частина великої родини країни своєю працею пiдтримують цю iдею. I спробували зафiксувати її дух у фото та вiдео.