Тарифи для
юридичних осіб

 п/п
Назва послуги (плати)
Тариф, грн.
Умови нарахування
I.
Адміністративні операції
1.
Відкриття рахунку у ЦП
100
За одну операцію
2.
Закриття рахунку у ЦП
100
За одну операцію
3.
Переоформлення  рахунку у ЦП в зв’язку зі зміною реквізитів
20
За одну операцію
II.
Обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента
1.
Щомісячна абонентська плата
30
За один місяць
2.
Зберігання цінних паперів на рахунку*
100 000 грн. – 10
100 000..1 млн грн. – 10 + 0,002 %
1 млн.. 5 млн грн. – 20 + 0,001%
більше 5 млн грн. – 50 + 0,0005 %
За один місяць
3.
Зберігання сертифікатів цінних паперів:
 
 
а)
Відокремленим способом (за бланк)
0,06
За один місяць
б)
Колективним способом (за бланк)
0,04
За один місяць
4.
Перевірка сертифікатів цінних паперів на автентичність
За окремою угодою
але не менше 0,05
За один бланк
5.
Надання виписки про стан рахунку у ЦП:
 
 
а)
при виконанні операції
Безкоштовно
входить  в тариф ІІ.2
 
б)
періодична (обумовлена угодою)
Безкоштовно
входить  в тариф ІІ.2
 
6.
Надання виписки за запитом депонента:
 
 
а)
про стан на певну дату
10
    За виписку
б)
про рух на рахунку у ЦП
20
    За виписку
в)
по незакінчених операціях
20
За виписку
7.
Надання інформаційних довідок:
 
 
а)
за вимогою депонента
15 та ПДВ від вартості послуг
За довідку
б)
про реєстроутримувача ЦП
10 та ПДВ від вартості послуг
За довідку
в)
довідково-аналітичних матеріалів, які характеризують ринок ЦП
За окремою угодою
але не менше 50
та ПДВ від вартості послуг
За довідку
III.
Операції з рахунком у цінних паперах Депонента
 
1.
Операції, які приводять до зміни залишку на рахунку у ЦП в межах зберігача*
0.02%
але не менше 10 та не більше 500
За одну операцію
 
2.
Операції, які приводить до зміни залишку на рахунку у ЦП в депозитарії*
0.025%
але не менше 20 та не більше 500
За одну операцію
3.
Обтяження ЦП зобов’язаннями, а також їх припинення*
0.025%
але не менше 20 та не більше 500
За одну операцію
4.
Знерухомлення ЦП*
0.03%, але не менше 25  та не більше 500+
послуги реєстратора та депозитарія
За одну операцію
5.
Переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму*
0.03%, але не менше 25  та не більше 500+
послуги реєстратора
За одну операцію
6.
Транспортування ЦП
За окремою угодою
та ПДВ від вартості послуг
 
7.
Відміна депозитарного розпорядження
5
За одну операцію
8.
Міждепозитарний переказ
За окремою угодою
 
За одну операцію
IV.
Інші операції
1.
Нарахування доходів по ЦП, що зберігаються, з наступим їх переведенням за дорученням депонента на грошові рахунки
За окремою угодою
 
За одну операцію
2.
Оцінка вартості чистих активів інвестиційних фондів та компа­ній
За окремою угодою
 
За одну оцінку
3.
Представництво інтересів депонента на загальних зборах акціонерів
За окремою угодою
та ПДВ від вартості послуг
За одне представництво
 
* - від номінальної вартості
 
 
Перелік та вартість депозитарних послуг Зберігача Ощадбанку
при переведенні акцій у бездокументарну форму
 
Послуга банку
Складова послуги
Тариф-вартість послуги
ПДВ
Вартість послуги з ПДВ
1.Адміністративні операції
 
 
 
 
1.1 Відкриття рахунків у ЦП власникам цінних паперів (згідно наданого переліку власників):
- до 100 рахунків
3,00 грн., за  кожен рахунок
-
 
- від 101 до 500 рахунків
2,50 грн., за кожен рахунок
-
 
- від 501 до 1000 рахунків
2,00 грн., за кожен рахунок
-
 
- від 1001 до 5000 рахунків
1,50 грн., за кожен рахунок
-
 
1.2. Внесення змін в реквізити рахунку  у ЦП
 
5 грн.
-
 
2. Облікові операції
 
 
 
 
2.1. Зарахування ЦП на рахунки Власників цінних паперів (згідно наданого переліку власників):
- до 100 рахунків
2,00 грн., за кожен відкритий рахунок
-
 
- від 101 до 500 рахунків
1,75 грн., за кожен відкритий рахунок
-
 
- від 501 до 1000 рахунків
1,50 грн., за кожен відкритий рахунок
-
 
- від 1001 до 5000 рахунків
1,00 грн.,  за кожен відкритий рахунок
-
 
3. Ведення рахунків у ЦП Власників цінних паперів (абонентська плата)
 
 
 
 
3.1. Зберігання ЦП на рахунках Власників до переукладання договорів про відкриття (обслуговування) рахунку в ЦП паперах із Власниками ЦП випуску, що дематеріалізується
 
 
1,00 грн. за кожний рахунок, але не менше 150,00 та не більше 500,00 грн./ за один місяць.
-
 
4. Інші операції
 
 
 
 
4.1. Інші послуги Зберігача, в тому числі консультаційні послуги
 
за окремою угодою з Емітентом
+
 

другие предложения