Послуги депозитарної установи
для юридичних осіб

Відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій з ними Зберігач АТ «Ощадбанк» надає юридичним особам усіх форм власності повний комплекс депозитарних послуг:

 • Відкриття рахунків у цінних паперах: 
  • для юридичних і фізичних осіб,
  • пайових і корпоративних інвестиційних фондів,
  • страхових компаній,
  • пенсійних фондів,
  • резидентів і нерезидентів безпосередньо та через керуючого рахунком;
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
  • знерухомлення і матеріалізація,
  • зарахування і списання,
  • переказ і переміщення,
  • поставка цінних паперів проти платежу,
  • обмеження цінних паперів в обігу;
 • Зберігання всіх видів цінних паперів;
 • Обслуговування операцій емітента цінних паперів:
  • відкриття рахунків інвесторам,
  • розміщення випуску цінних паперів на рахунках; 
 • Послуги зберігача інститутів спільного інвестування:
  • зберігання цінних паперів,
  • обслуговування операцій з активами,
  • підтвердження звітності;
 • Інформаційне обслуговування: 
  • надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку,
  • моніторинг корпоративних дійукраїнських компаній,
  • підготовка облікових реєстрів.
АТ «Ощадбанк» надає послуги з обслуговування операцій як з корпоративними, так із державними цінними паперами.

 

Депонування цінних паперів у зберігача забезпечить Вам:

 • швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;  
 • оптимально просту процедуру перереєстрації прав власності на цінні папери; 
 • схоронність усіх видів цінних паперів (документарних і бездокументарних); 
 • зменшення ризиків непоставки або неодержання цінних паперів;  
 • швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;  
 • інформування клієнтів та відображення на рахунках операцій емітента щодо випущених ним цінних паперах. 

Зберігач - АТ «Ощадбанк»  є клієнтом:

 • розрахунково-клірингового депозитарію – ПраТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;  
 • депозитарію Національного банку України;  
 • депозитарію - АТ "Національний депозитарій України".
Найвищим та безумовним пріоритетом державного банку як зберігача цінних паперів є надійне зберігання та облік Ваших фінансових активів.

 

Переваги:

 • Помірковані тарифи, розраховані на залучення клієнтів;   
 • Особливі умови для професійних учасників ринку цінних паперів;  
 • Швидке, якісне та своєчасне виконання розпоряджень клієнтів відносно операцій з цінними паперами; 
 • Спеціальні схеми розрахунків та перереєстрації прав власності за цінними паперами;
 • Мінімальні розрахункові ризики за операціями  з ціннимипаперами; 
 • Кваліфікований персонал, який має досвід співпраці, як з резидентами, так і з нерезидентами; 
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта. 

До уваги емітентів!

В зв’язку з введенням в дію Закону України «Про акціонерні товариства» всі акції, які випущені у документарній формі, обов’язково повинні бути переведені у бездокументарну (електронну) форму. Дану операцію необхідно провести в скорочені строки. Зберігач АТ «Ощадбанк» надає вичерпні депозитарні та консультаційні послуги емітентам у процесі дематеріалізації акцій  Зберігач за домовленістю з клієнтом може надавати послуги в будь-якому регіоні України.

 

Контактні особи, телефони, e-mail

м. Київ:  
 • Мельник Сергій Федорович, начальник відділу депозитарної діяльності, e-mail -  melniksf@oschadbank.ua,  044-249-31-65;
 • Попов Володимир Сергійович, заст. начальника відділу депозитарної діяльності, e-mail - popovvs@oschadbank.ua, 044-426-43-86;
 • Бутько Віталіна Вадимівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - butkovv@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86
 • Музика Світлана Володимирівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - muzykasv@oschadbank.ua,  044-426-86-33,  044-426-43-86
 • Шпунтенко Олена Віталіївна, головний економіст відділу депозитарної діяльності, e-mail - shpuntenkoov@oschadbank.ua,  044-426-86-33, 044-426-43-86

другие предложения