Тарифи для фізичних
осіб-резидентів

Назва послуги

Тариф, грн.

Умови нарахування

Відкриття рахунку у ЦП

20

За одну операцію

Закриття рахунку у ЦП

30

За одну операцію

Переоформлення рахунку у ЦП в зв’язку зі зміною реквізитів

5

За одну операцію

Щомісячна абонентська плата

-

За один місяць

Зберігання цінних паперів на рахунку-За один місяць
-до 1000 грн. включно*


За один місяць

- більше 1000 грн.*

- до 10 000 грн. –  0,02 %, але не менше 1
- від 10 000 грн. до 100 000 грн. – 1 + 0,01 %
- від 100 000 грн. до 1 000 000 грн. – 10 + 0,002 %
- від 1 000 000 грн. до 5 000 000 грн. – 20 + 0,001%
- більше 5 000 000 грн. – 50 + 0,0005 %

За один місяць

Надання виписки про стан рахунку у ЦП:  
при виконанні операції

Безкоштовно входить в тариф ІІ.2

 
періодична (обумовлена угодою)

Безкоштовно входить  в тариф ІІ.2

 
Надання виписки за запитом депонента:  
про стан на певну дату

5

За виписку

про рух на рахунку у ЦП

10

За виписку

по незакінчених операціях

10

За виписку

Знерухомлення ЦП*

0.03%, але не менше 25  та не більше 500 + послуги реєстратора та депозитарія

За одну операцію

Переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму*

0.03%, але не менше 25  та не більше 500 + послуги реєстратора

За одну операцію

Транспортування ЦП

За окремою угодою та ПДВ від вартості послуг

 
Відміна депозитарного розпорядження

2

За одну операцію

Міждепозитарний переказ

За окремою угодою

За одну операцію

 

Перелік та вартість депозитарних послуг Зберігача Ощадбанку
для фізичних осіб
  

№ п/п
Назва послуги (плати)
Тариф, грн.
Умови нарахування
I.
Адміністративні операції
1.
Відкриття рахунку у ЦП
20
За одну операцію
2.
Закриття рахунку у ЦП
30
За одну операцію
3.
Переоформлення  рахунку у ЦП в зв’язку зі зміною реквізитів
5
За одну операцію
II.
Обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента
1.
Щомісячна абонентська плата
-
За один місяць
2.
Зберігання цінних паперів на рахунку
 
 
А)
-до 1000 грн. включно*
-
За один місяць
Б)
- більше 1000 грн.*
- до 10 000 грн. –  0,02 %, але не менше 1
- від 10 000 грн. до 100 000 грн. – 1 + 0,01 %
- від 100 000 грн. до 1 000 000 грн. – 10 + 0,002 %
- від 1 000 000 грн. до 5 000 000 грн. – 20 + 0,001%
- більше 5 000 000 грн. – 50 + 0,0005%
За один місяць
3.
Зберігання сертифікатів цінних паперів:
 
 
А)
Відокремленим способом (за бланк)
0,03
За один місяць
Б)
Колективним способом (за бланк)
0,02
За один місяць
4.
Перевірка сертифікатів цінних паперів на аудентичність
За окремою угодою
але не менше 0,05
За один бланк
5.
Надання виписки про стан рахунку у ЦП:
 
 
А)
при виконанні операції
Безкоштовно
входить  в тариф ІІ.2
 
Б)
періодична (обумовлена угодою)
Безкоштовно
входить  в тариф ІІ.2
 
6.
Надання виписки за запитом депонента:
 
 
А)
про стан на певну дату
5
       За виписку
Б)
про рух на рахунку у ЦП
10
       За виписку
В)
по незакінчених операціях
10
За виписку
7.
Надання інформаційних довідок:
 
 
А)
за вимогою депонента
5 та ПДВ від вартості послуг
За довідку
Б)
про реєстроутримувача ЦП
5 та ПДВ від вартості послуг
За довідку
В)
довідково-аналітичних матеріалів, які характеризують ринок ЦП
За окремою угодою
але не менше 30 та ПДВ від вартості послуг
За довідку
III.
Операції з рахунком у цінних паперах Депонента
1.
Операції, які приводять до зміни залишку на рахунку у ЦП в межах зберігача*
0.02%
але не менше 5 та не більше 500
За одну операцію
2.
Операції, які приводить до зміни залишку на рахунку у ЦП в депозитарії*
0.025%
але не менше 15 та не більше 500
За одну операцію
3.
Обтяження ЦП зобов’язаннями, а також їх припинення*
0.025%
але не менше 15 та не більше 500
За одну операцію
4.
Знерухомлення ЦП*
0.03%, але не менше 25  та не більше 500+
послуги реєстратора та депозитарія
За одну операцію
5.
Переведення знерухомлених цінних паперів у документарну форму*
0.03%, але не менше 25  та не більше 500+
послуги реєстратора
За одну операцію
6.
Транспортування ЦП
За окремою угодою
та ПДВ від вартості послуг
 
7.
Відміна депозитарного розпорядження
2
За одну операцію
8.
Міждепозитарний переказ
За окремою угодою
 
За одну операцію
IV.
Інші операції
1.
Нарахування доходів по ЦП, що зберігаються, з наступим їх переведенням за дорученням депонента на грошові рахунки
За окремою угодою
 
За одну операцію
2.
Оцінка вартості чистих активів інвестиційних фондів та компа­ній
За окремою угодою
 
За одну оцінку
3.
Представництво інтересів депонента на загальних зборах акціонерів
За окремою угодою
та ПДВ від вартості послуг
За одне представництво

 
* - від номінальної вартості

другие предложения