Послуги депозитарної установи
для фізичних осіб

АТ «Ощадбанк» надає послуги зберігача цінних паперів. За дорученням клієнта банку (депонента) Ощадбанк (зберігач) відкриває та веде рахунки клієнтів у цінних паперах, зберігає їх. Протягом всього терміну дії відповідного договору банк  здійснює обслуговування операцій за цим рахунком

 

Клієнтам фахівці банку надають наступні інформаційні та консультаційні послуги:

  • щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та іншу інформацію, необхідну клієнтові;
  • пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися клієнтом;
  • передати Депозитарію повноваження, які надані клієнтом щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Клієнтові протягом п‘яти днів після подання документів згідно чинного законодавства України відкривається в Ощадбанку рахунок у цінних паперах.

 

Банком здійснюється ведення рахунку у цінних паперах відповідно до порядку, у визначені терміни та строки, які можуть бути скорочені додатковими угодами.

 

Банк один раз на рік звітує перед клієнтом, надаючи йому без стягнення плати за усним або письмовим запитом:

  • виписку про стан рахунку у цінних паперах станом на останній робочий день звітного квартала;
  • виписку за операціями за рахунком у цінних паперах за попередній місячний період в останній робочий день звітного місяця;
  • виписку про стан рахунку у цінних паперах після виконання операції за рахунком;
  • інші виписки та/або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність


Ощадбанк чітко дотримується взятих на себе зобов'язань і випадку отримання від депозитарію реєстроутримувача або емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку депонента у цінних паперах передає відповідну інформацію депоненту у термін не пізніш ніж 5 (п’ять) робочих днів.

АТ «Ощадбанк» не здійснює операцій з цінними паперами у випадку виявлення порушень вимог подання заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій зберігачем або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

 

Банк, діючи в інтересах клієнта не здійснюватиме жодних дій та не надасть жодної інформації щодо цінних паперів, що належать клієнтові або інформації щодонього без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків прямо передбачених законодавством України.

 

У разі висловлення бажання щодо закриття рахунку клієнт має подати письмову вимогу.

 

Клієнт на першу вимогу може отримувати від спеціалістів банку:

  • повну інформацію щодо цінних паперів, які йому належать;
  • письмово вимагати негайну відміну свого розпорядження, якщо воно ще не було виконане;
  • вносити свої пропозиції щодо укладання додаткових угод та надання інших послуг, які передбачені чинним законодавством.


До уваги  власників цінних паперів!


У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про акціонерні товариства» всі акції, які випущені у документарній формі, обов’язково повинні бути переведені у бездокументарну (електронну) форму. При переведені випуску ЦП у бездокументарну форму реєстр акціонерів передається від реєстратора до зберігача ЦП. При цьому деякі записи можуть бути втрачені. Зберігача ЦП емітент обирає самостійно, і побажання акціонерів при цьому не враховуються.

Зберігач цінних паперів АТ «Ощадбанк»  готовий знерухомити Ваші акції вже сьогодні.

 

Контактні особи, телефони, e-mail м. Київ

Мельник Сергій Федорович, начальник відділу депозитарної діяльності

e-mail -  melniksf@oschadbank.ua, тел.  044-249-31-65

Попов Володимир Сергійович, заступник начальника відділу депозитарної діяльності

e-mail - popovvs@oschadbank.ua, тел. 044-426-43-86

Бутько Віталіна Вадимівна, головний економіст відділу депозитарної діяльності

e-mail - butkovv@oschadbank.ua, тел. 044-426-86-33, 044-426-43-86

Музика Світлана Володимирівна головний економіст відділу депозитарної діяльності

e-mail - muzykasv@oschadbank.ua, тел.  044-426-86-33, 044-426-43-86

Шпунтенко Олена Віталіївна головний економіст відділу депозитарної діяльності

e-mail - shpuntenkoov@oschadbank.ua, тел. 044-426-86-33, 044-426-43-86 

другие предложения