Інформація для вкладників 

Сбербанку колишнього СРСР


Згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні», з 2 вересня 1996 року в обіг введена національна валюта України - гривня.

Вся готівка, а також залишки вкладів із нарахованими відсотками, незалежно від того, вносились вони рублями чи купоно-карбованцями, перераховані у співвідношенні 100000 карбованців заощаджень — 1 гривня, після чого залишки на рахунках зменшилися в 100000 разів.

Питання компенсації та повернення знецінених грошових заощаджень регулюється Законом від 21 листопада 1996 року № 537/96-ВР «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України».

Статтею 1 Закону «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (далі - закон) встановлені зобов'язання держави щодо компенсації громадянам, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, вміщені в період до 02.01.1992 року в установи колишнього Ощадбанку СРСР, що діяли на території України.

На виконання ст.5 закону установи Ощадного банку провели одноразову індексацію вкладів громадян і на проіндексовані суми, що обліковуються на позабалансовому рахунку Ощадбанку, видали вкладникам ощадні книжки.

Згідно зі ст.7 закону Кабінет Міністрів щороку встановлює порядок здійснення компенсаційних виплат за знеціненими грошовими заощадженнями у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Виплати здійснюватимуться по мірі надходження бюджетних коштів на рахунок ВАТ «Ощадбанк».

Починаючи з 1997 року відповідно до  Закону України від 21.11.1996р. № 537/96-ВР„Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, установи АТ „Ощадбанк” розпочали виплату компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень за рахунок Державного бюджету України.

Компенсаційні виплати проведені на загальну суму – 8 859 387 439 грн., а також списано на погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги у 2005 році – 1 783 046 842 грн.

За весь період обслуговування вказаного Закону часткові виплати компенсації проведені 34 364 915 вкладникам, крім цього, отримали компенсацію на поховання 3 700 795 спадкоємців померлих вкладників.

На теперішній час постанову Кабінету Міністрів України про виплату компенсації громадянам України у 2012 році не прийнято.   

Згідно з ч.2 ст.1 вказаного закону, компенсації підлягають також грошові заощадження громадян, які були поміщені в установи Ощадбанку України протягом 1992-1994 років і знаходились на рахунках Ощадного банку України не менше одного повного календарного року в період 1992-1995 років. Однак порядок, джерела, розмір компенсації цих вкладів та строки її виплати чинним законодавством не врегульовані.

Що стосується облігацій Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, то, згідно із законом, при зверненні власника цінних паперів до установи банку нараховується компенсація у співвідношенні 1 карбованець на 1,05 гривні на номінальну вартість облігації і на проіндексовану суму видається ощадна книжка.

З часу дії зазначеного закону викуп облігацій Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року не здійснювався.

 

Запитання, з якими найчастіше звертаються вкладники 

другие предложения