Підтримка online
Помилка: Сервіс WebRTC не підтримується Шановний клієнт!
 не підтримується. Для того щоб скористатись сервісом, використовуйте один з підтримуваних браузерів, наведених в таблиці:
  MS
Windows
IOS MacOs Android
Chrome Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Firefox Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується
Opera Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Safari Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS Edge Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS IE Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується

Сервіс WebRTC підтримується підтримує

Сервіс WebRTC не підтримується не підтримує

Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується тимчасово не підтримує

Казначейські зобов'язання

Казначейські зобов'язання

До уваги власників казначейських зобов’язань серій А та Б 

Інформуємо, що установами АТ «Ощадбанк» до 30 червня 2016 включно проводиться погашення казначейських зобов’язань України серій А та Б. Під час погашення пред'явникам сертифікатів виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №73 «Про внесення змін до пункту 15 Умов розміщення та погашення казначейських зобов’язань» було продовжено строк приймання до погашення та виплати купонного доходу за сертифікатами казначейських зобов’язань серій А та Б, випуск яких регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року №836 «Про випуск казначейських зобов’язань» (зі змінами і доповненнями).

Відповідно до зазначених змін погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними припиняються 1 липня 2016 року. Після зазначеної дати казначейські зобов’язання, що не були пред’явлені до погашення, вважаються погашеними.

Установи АТ «Ощадбанк», задіяні в обслуговуванні казначейських зобов’язань в іноземній валюті, приймають до погашення казначейські зобов’язання серій А та Б до 30 червня 2016 року включно.

Після зазначеної дати установи АТ «Ощадбанк» припиняють здійснення операцій з оплати купонів та погашення казначейських зобов’язань серій А та Б.


З повагою
АТ «Ощадбанк»

Як одержати виплати за казначейськими зобов'язаннями?

Виплата доходу здійснюється кожні шість місяців в установах Ощадбанку починаючи з другого дня після закінчення купонного періоду (дати зазначені на відповідних купонах). Розмір однієї виплати доходу фіксований і становить 23 долари США для казначейських зобов‘язань серії А та 20 доларів США - для серії Б. Після здійснення чергової виплати відповідний купон відрізається службовцем банку. Купони, відрізані від казначейського зобов‘язання його власником самостійно, до оплати не приймаються. Остання виплата доходу здійснюється разом із погашенням казначейського зобов‘язання. Після завершення купонних періодів казначейські зобов‘язання продають без купонів за попередні купонні періоди.

Коли і як відбувається погашення казначейських зобов'язань?

Погашення здійснюється в установах Ощадбанку починаючи з другого дня після закінчення строку обігу разом із виплатою доходу за несплаченими купонами.

Чи можна отримати номінальну вартість казначейського зобов'язання раніше дати погашення?

Дострокове погашення казначейських зобов‘язань умовами їх розміщення не передбачено, однак Ощадбанк може  викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов’язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості.

Протягом якого часу можна погасити казначейські зобов'язання?

Отримати купонні виплати та погасити казначейські зобов’язання можна лише впродовж одного календарного року після закінчення терміну їхнього обігу.

Чи оподатковуються доходи, отримані за казначейськими зобов'язаннями? До розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу не включається інвестиційний прибуток від:
  • зміни курсу іноземних валют;

  • операцій з казначейськими зобов‘язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

  • купонних виплат та погашення казначейських зобов’язань.

Чи стягується будь-яка додаткова плата чи комісія за операції з казначейськими зобов'язаннями?

Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов‘язань з фізичних осіб не стягується.

Як можна перевірити справжність казначейських зобов'язань?

Для цього необхідно звернутися до будь-якої установи Ощадбанку, яка здійснює розміщення казначейських зобов'язань. Її працівники безкоштовно здійснять перевірку. У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейського зобов'язання його буде надіслано на експертизу до Міністерства фінансів України.

Інформація
Розгорнути Згорнути
Нормативні документи
Розгорнути Згорнути
Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск казначейських зобов'язань"
  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р. № 836

Київ

Про випуск казначейських зобов’язань

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів:

здійснити випуск казначейських зобов’язань на пред’явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. доларів США із строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, різними серіями;

передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення казначейських зобов’язань;

визначати строки випуску серій казначейських зобов’язань згідно з Умовами розміщення та погашення казначейських зобов’язань;

забезпечити в установленому порядку виготовлення бланків сертифікатів казначейських зобов’язань на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

2. Затвердити Умови розміщення та погашення казначейських зобов’язань, що додаються.

3. Взяти до відома, що генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань є публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — ПАТ “Ощадбанк”).

Міністерству фінансів укласти з ПАТ “Ощадбанк” угоду про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань.

Міністерству фінансів передбачити під час укладання з ПАТ “Ощадбанк” зазначеної Угоди винагороду  ПАТ “Ощадбанк” за виконання функцій з розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань у розмірі 0,5 відсотка номінальної вартості реалізованих казначейських зобов’язань.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 362 “Про випуск казначейських зобов’язань” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 975);

постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 470 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 362” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1242).

Прем’єр-міністр України                                                                   М. АЗАРОВЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 5 вересня 2012 р. № 836

УМОВИ  
розміщення та погашення казначейських зобов’язань

1. Казначейські зобов’язання розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов’язань публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — ПАТ “Ощадбанк”) може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов’язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості у валюті їх випуску.

Викуплені ПАТ “Ощадбанк” казначейські зобов’язання можуть бути продані іншим фізичним особам у валюті їх випуску.

2. Казначейські зобов’язання випускаються двома серіями А та Б. Обсяг випуску кожної серії становить 100 млн. доларів США за номіналом.

Казначейські зобов’язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої.

Форма бланка сертифіката казначейського зобов’язання (далі —сертифікат) затверджується Мінфіном.

3. Доходи за казначейськими зобов’язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі — купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов’язанні.

Сертифікат містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов’язань здійснюються у валюті випуску та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі, кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред’явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов’язань проводиться безпосередньо ПАТ “Ощадбанк” або із залученням ним інших банків.

6. ПАТ “Ощадбанк” отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов’язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов’язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з’явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов’язань припиняється за п’ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов’язань під час їх розміщення встановлюється Мінфіном.

Інформація про вартість продажу казначейських зобов’язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов’язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов’язань:

повинен повідомити покупцю про вартість продажу казначейського зобов’язання;

на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

Після закінчення купонного періоду казначейські зобов’язання продаються без купонів за попередні періоди.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов’язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов’язань визначається цими Умовами.

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов’язань, ПАТ “Ощадбанк” перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, зазначений в угоді про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань, укладеній з Мінфіном.

13. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними здійснюються ПАТ “Ощадбанк” за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок ПАТ “Ощадбанк”, визначений в Угоді, що зазначена в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов’язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов’язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після закінчення строку обігу казначейських зобов’язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов’язань пред’явникам виплачується номінальна вартість казначейських зобов’язань та дохід за несплаченими купонами.

Казначейські зобов’язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов’язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейське зобов’язання вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов’язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою “Оплачено”, що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов’язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою “Погашено”, що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.


Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 3 Умов розміщення та погашення казначейських зобов’язань"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2012 р. № 1053

Київ

Про внесення зміни до пункту 3 Умов розміщення 
та погашення казначейських зобов’язань

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 3 Умов розміщення та погашення казначейських зобов’язань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 836 “Про випуск казначейських зобов’язань” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2750), виклавши друге речення абзацу другого в такій редакції: “Розмір доходу за кожним купоном казначейського зобов’язання серії А становить 23 долари США, а серії Б — 20 доларів США.”.

Прем’єр-міністр України                                                                  М. АЗАРОВ


Наказ Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2012                                                                                              №980

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

від 24.09.2012 № 1637/21949

Про затвердження Порядку

визначення вартості продажу

казначейських зобов'язань

серії А та форми бланка

сертифіката казначейського

зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2009 року № 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                                Ю. КОЛОБОВ

Завантажити додатки до наказу 


Наказ Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20 листопада 2012 р. № 1207

Київ

Про затвердження Порядку 
визначення вартості продажу 
казначейських зобов'язань 
серії Б та форми бланка сертифіката 
казначейського зобов'язання серії Б

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 836 «Про випуск казначейських зобов’язань» із змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.

3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                   Ю. КОЛОБОВ

Завантажити додатки до наказу
Перелік установ АТ "Ощадбанк", які здійснюють обслуговування та погашення казначейських зобов'язань
Розгорнути Згорнути

Шановні клієнти!

Отримати вичерпну інформацію щодо придбання казначейських зобов’язань, виплати купонного доходу за ними та дізнатися адресу найближчого відділення, що обслуговує казначейські зобов’язання, можна в Контакт-центрі за тел.: 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) або +38-044-363-01-33

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А
Розгорнути Згорнути

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу: 

Дати продажу казначейських зобов'язань серії А Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США

Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013)

10.10.2012 500
11.10.2012 - 18.10.2012 501
19.10.2012 - 26.10.2012 502
27.10.2012 - 03.11.2012 503
04.11.2012 - 11.11.2012 504
12.11.2012 - 19.11.2012 505
20.11.2012 - 27.11.2012 506
28.11.2012 - 05.12.2012 507
06.12.2012 - 13.12.2012 508
14.12.2012 - 21.12.2012 509
22.12.2012 - 29.12.2012 510
30.12.2012 - 06.01.2013 511
07.01.2013 - 14.01.2013 512
15.01.2013 - 22.01.2013 513
23.01.2013 - 30.01.2013 514
31.01.2013 - 07.02.2013 515
08.02.2013 - 15.02.2013 516
16.02.2013 - 23.02.2013 517
24.02.2013 - 03.03.2013 518
04.03.2013 - 11.03.2013 519
12.03.2013 - 19.03.2013 520
20.03.2013 - 27.03.2013 521
28.03.2013 - 04.04.2013 522
05.04.2013 523

Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013)

11.04.2013 - 18.04.2013 501
19.04.2013 - 26.04.2013 502
27.04.2013 - 04.05.2013 503
05.05.2013 - 12.05.2013 504
13.05.2013 - 20.05.2013 505
21.05.2013 - 28.05.2013 506
29.05.2013 - 05.06.2013 507
06.06.2013 - 13.06.2013 508
14.06.2013 - 21.06.2013 509
22.06.2013 - 29.06.2013 510
30.06.2013 - 07.07.2013 511
08.07.2013 - 15.07.2013 512
16.07.2013 - 23.07.2013 513
24.07.2013 - 31.07.2013 514
01.08.2013 - 08.08.2013 515
09.08.2013 - 16.08.2013 516
17.08.2013 - 24.08.2013 517
25.08.2013 - 01.09.2013 518
02.09.2013 - 09.09.2013 519
10.09.2013 - 17.09.2013 520
18.09.2013 - 25.09.2013 521
26.09.2013 - 03.10.2013 522
04.10.2013 523

Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014)

10.10.2013 - 17.10.2013 501
18.10.2013 - 25.10.2013 502
26.10.2013 - 02.11.2013 503
03.11.2013 - 10.11.2013 504
11.11.2013 - 18.11.2013 505
19.11.2013 - 26.11.2013 506
27.11.2013 - 04.12.2013 507
05.12.2013 - 12.12.2013 508
13.12.2013 - 20.12.2013 509
21.12.2013 - 28.12.2013 510
29.12.2013 - 05.01.2014 511
06.01.2014 - 13.01.2014 512
14.01.2014 - 21.01.2014 513
22.01.2014 - 29.01.2014 514
30.01.2014 - 06.02.2014 515
07.02.2014 - 14.02.2014 516
15.02.2014 - 22.02.2014 517
23.02.2014 - 02.03.2014 518
03.03.2014 - 10.03.2014 519
11.03.2014 - 18.03.2014 520
19.03.2014 - 26.03.2014 521
27.03.2014 - 03.04.2014 522
04.04.2014 523

Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014)

10.04.2014 - 17.04.2014 501
18.04.2014 - 25.04.2014 502
26.04.2014 - 03.05.2014 503
04.05.2014 - 11.05.2014 504
12.05.2014 - 19.05.2014 505
20.05.2014 - 27.05.2014 506
28.05.2014 - 04.06.2014 507
05.06.2014 - 12.06.2014 508
13.06.2014 - 20.06.2014 509
21.06.2014 - 28.06.2014 510
29.06.2014 - 06.07.2014 511
07.07.2014 - 14.07.2014 512
15.07.2014 - 22.07.2014 513
23.07.2014 - 30.07.2014 514
31.07.2014 - 07.08.2014 515
08.08.2014 - 15.08.2014 516
16.08.2014 - 23.08.2014 517
24.08.2014 - 31.08.2014 518
01.09.2014 - 08.09.2014 519
09.09.2014 - 16.09.2014 520
17.09.2014 - 24.09.2014 521
25.09.2014 - 02.10.2014 522
03.10.2014 523

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б
Розгорнути Згорнути

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі – казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев’ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев’ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США

Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013)

30.11.2012 500
01.12.2012 - 09.12.2012 501
10.12.2012 - 18.12.2012 502
19.12.2012 - 27.12.2012 503
28.12.2012 - 05.01.2013 504
06.01.2013 - 14.01.2013 505
15.01.2013 - 23.01.2013 506
24.01.2013 - 01.02.2013 507
02.02.2013 - 10.02.2013 508
11.02.2013 - 19.02.2013 509
20.02.2013 - 28.02.2013 510
01.03.2013 - 09.03.2013 511
10.03.2013 - 18.03.2013 512
19.03.2013 - 27.03.2013 513
28.03.2013 - 05.04.2013 514
06.04.2013 - 14.04.2013 515
15.04.2013 - 23.04.2013 516
24.04.2013 - 02.05.2013 517
03.05.2013 - 11.05.2013 518
12.05.2013 - 20.05.2013 519
21.05.2013 - 26.05.2013 520

Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013)

01.06.2013 - 09.06.2013 501
10.06.2013 - 18.06.2013 502
19.06.2013 - 27.06.2013 503
28.06.2013 - 06.07.2013 504
07.07.2013 - 15.07.2013 505
16.07.2013 - 24.07.2013 506
25.07.2013 - 02.08.2013 507
03.08.2013 - 11.08.2013 508
12.08.2013 - 20.08.2013 509
21.08.2013 - 29.08.2013 510
30.08.2013 - 07.09.2013 511
08.09.2013 - 16.09.2013 512
17.09.2013 - 25.09.2013 513
26.09.2013 - 04.10.2013 514
05.10.2013 - 13.10.2013 515
14.10.2013 - 22.10.2013 516
23.10.2013 - 31.10.2013 517
01.11.2013 - 09.11.2013 518
10.11.2013 - 18.11.2013 519
10.09.2013 - 24.11.2013 520

Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014)

30.11.2013 - 08.12.2013 501
09.12.2013 - 17.12.2013 502
18.12.2013 - 26.12.2013 503
27.12.2013 - 04.01.2014 504
05.01.2014 - 13.01.2014 505
14.01.2014 - 22.01.2014 506
23.01.2014 - 31.01.2014 507
01.02.2014 - 09.02.2014 508
10.02.2014 - 18.02.2014 509
19.02.2014 - 27.02.2014 510
28.02.2014 - 08.03.2014 511
09.03.2014 - 17.03.2014 512
18.03.2014 - 26.03.2014 513
27.03.2014 - 04.04.2014 514
05.04.2014 - 13.04.2014 515
14.04.2014 - 22.04.2014 516
23.04.2014 - 01.05.2014 517
02.05.2014 - 10.05.2014 518
11.05.2014 - 19.05.2014 519
20.05.2014 - 25.05.2014 520

Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014)

31.05.2014 - 08.06.2014 501
09.06.2014 - 17.06.2014 502
18.06.2014 - 26.06.2014 503
27.06.2014 - 05.07.2014 504
06.07.2014 - 14.07.2014 505
15.07.2014 - 23.07.2014 506
24.07.2014 - 01.08.2014 507
02.08.2014 - 10.08.2014 508
11.08.2014 - 19.08.2014 509
20.08.2014 - 28.08.2014 510
29.08.2014 - 06.09.2014 511
07.09.2014 - 15.09.2014 512
16.09.2014 - 24.09.2014 513
25.09.2014 - 03.10.2014 514
04.10.2014 - 12.10.2014 515
13.10.2014 - 21.10.2014 516
22.10.2014 - 30.10.2014 517
31.10.2014 - 08.11.2014 518
09.11.2014 - 17.11.2014 519
18.11.2014 - 23.11.2014 520