Підтримка online
Помилка: Сервіс WebRTC не підтримується Шановний клієнт!
 не підтримується. Для того щоб скористатись сервісом, використовуйте один з підтримуваних браузерів, наведених в таблиці:
  MS Windows IOS MacOs Android
Chrome Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Firefox Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується
Opera Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Safari Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS Edge Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS IE Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується

Сервіс WebRTC підтримується підтримує

Сервіс WebRTC не підтримується не підтримує

Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується тимчасово не підтримує

Поточні рахунки

Ощадбанк пропонує фізичним особам відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валютах (доларах США та євро) для проведення всіх видів розрахунково-касового обслуговування.

Важливе оголошення!

Рахунки можна відкрити на власне імʼя або на імʼя іншої людини.

Неповнолітня особа може відкрити рахунок самостійно. На імʼя малолітніх дітей рахунки відкриваються їх законними представниками.

Клієнт Ощадбанку може скласти довіреність на здійснення операцій за рахунком в установі Банку у присутності довіреної особи надати нотаріально засвідчену довіреність.

За поточним рахунком вкладник може скласти заповідальне розпорядження в установі Ощадбанку.

У національній валюті


 • Поточні рахунки: для обліку коштів на рахунку та здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України; строк дії – не обмежений; початковий внесок – не менше 30 грн.; поповнення рахунку готівковим та безготівковим шляхом.

В іноземній валюті


 • Поточні рахунки: для обліку коштів на рахунку та здійснення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України; строк дії – не обмежений; початковий внесок – не менше 5 дол. США або еквіваленту цієї суми в іншій валюті.

Банк пропонує фізичним особам відкриття та ведення поточних рахунків у національній та іноземній валюті для:

 • здійснення платежів у національній та іноземній валютах;
 • виконання довгострокових доручень на списання коштів;
 • поповнення рахунків готівковим та безготівковим шляхом;
 • зарахування та видачі готівки;
 • безготівкових розрахунків за товари та послуги, комунальні та інші платежі;
 • здійснення грошових переказів.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку

Для резидентів:
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • облікова картка платника податків (ідентифікаційний номер);
Для нерезидентів:
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • документ, що підтверджує джерела походження готівкових коштів.

Тарифи:

Тарифи по поточних рахунках фізичних осіб АТ «Ощадбанк» (без використання платіжної карток)

Тарифи по поточних рахунках фізичних осіб з використанням платіжних карток розміщені на сайті Банку в розділі КАРТКИ за посиланням

Шановні власники рахунків, по яких протягом трьох років і більше не здійснювались операції (крім зарахування процентів банком)


Повідомляємо Вас про необхідність до 10 листопада 2020 року відвідати Банк з метою актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації, а також вирішення питання щодо отримання коштів по недіючих поточних та вкладних (депозитних) рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше.

При собі Вам необхідно мати паспорт та документ про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.


Якщо до 10 листопада 2020 року Ви не звернетесь до установи Банку з зазначеною вище метою, то:
- Банк змінить облік залишків коштів на таких рахунках, та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;
- Банк і клієнт вважатимуть, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору відповідно до частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України та закриття рахунку;
- такі дії вважатимуться Банком згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Банку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу, а саме:

Комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів* для поточних рахунків фізичних осіб у національній валюті та комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів* для вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб** у національній валюті.

* крім арештованих вкладів та частково виплачених вкладів по спадщині;

**комісія встановлюється для вкладів, за якими владники не можуть бути ідентифіковані у зв’язку із відсутністю у Банку повної та/або достовірної та/або коректної інформації про вкладників, необхідної для їх ідентифікації.


09 жовтня 2020 року

Замовлення зворотного дзвінка