Інкасо

Інкасо - це банківська розрахункова операція, відповідно до якої АТ ОЩАДБАНК за дорученням свого клієнта (експортера) отримує відповідно до інструкцій, наданих йому клієнтом (експортером) кошти від платника (імпортера) або забезпечує передачу своєму клієнту (імпортеру) пакета документів, отриманих на інкасо від експортера через його банк із відповідними інструкціями.

Стандартні міжнародні правила, які визначають ролі і обов’язки банків при проведенні операцій інкасо, були розроблені Міжнародною торговельною палатою, затверджені, опубліковані як "Універсальні правила з інкасо" - "Unіform Rules for Collectіons" і набули чинності з січня 1996 р., публікація МТП №522.

Інкасо може бути документарним і чистим.

Документарне інкасо - це інкасо фінансових документів, які супроводжуються комерційними документами (рахунки, транспортні, страхові документи), а також інкасо тільки комерційних документів.

Чисте інкасо - це інкасо фінансових документів (векселя, чеки і інші документи, які використовуються для одержання платежів), коли вони не супроводжуються комерційними документами.

Переваги для клієнта

Інкасо - це інструмент розрахунків за допомогою якого експортер (продавець) в одній країні може отримати платіж від імпортера (покупця) в іншій країні. У випадку документарного інкасо, якщо серед документів є коносамент, експортер може зберігати контроль над товарами до моменту, поки імпортер або не оплатить їх, або не акцептує тратту. При інкасо у експортера ризик втрати товару дуже низький але є значний ризик відмови імпортера від товару, відповідно і його оплати, тоді експортер має терміново забезпечити продаж товару іншому імпортеру або повернути товар назад до своєї країни.

другие предложения