Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 24.03.2014

Припинено повноваження членів ревізійної комісії АТ «Ощадбанк», а саме: голови ревізійної комісії - Линника Вадима Валентиновича, членів ревізійної комісії - Матузки Ярослава Васильовича та Коцюби Володимира Олександровича у зв’язку зі спливом терміну повноважень, визначених п. 2.1. Положення про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рішенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» від 18 листопада 2003 року (протокол № 5), у відповідності до якого ревізійна комісія Банку утворюється в складі трьох осіб строком на три роки на підставі рішення наглядової ради, у тому числі за поданням голови правління Банку.

Станом на поточну дату наглядовою радою АТ «Ощадбанк» не прийнято рішення про призначення нового персонального складу ревізійної комісії. Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Д. Б. Кірєєв підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

другие предложения