Відомості про зміну складу посадових осіб емітента за 12.04.2012

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення – наказом  № 124-к  від 12.04.2012 р. звільнено першого заступника голови правління АТ „Ощадбанк” Магуту Романа Миколайович 11 квітня 2012 року, згідно п. 5 ст. 36 КЗпП України.

Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента –Магута Роман Миколайович згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капіталі АТ „Ощадбанк” не володіє. Звільнено з посади першого заступника голови правління АТ «Ощадбанк».

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини – Звільнено з посади згідно п. 5 ст. 36 КЗпП України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У разі звільнення посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді – на посаді першого заступника голови правління АТ „Ощадбанк” перебував з 23.03.2007 року по 11.04.2012 р.

Станом на 12.04.2012 р. замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 

 

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Кірєєв Д.Б. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения