Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 04.06.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 182 "Про змiну складу наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Державний експортно-iмпортний банк України” та публічного акцiонерного товариства “Державний ощадний банк України” (оприлюднена на сайтi www.kmu.gov.ua 13.06.2014 р.):


  • призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Алексєєва Ігоря Сергійовича — заступника Міністра юстиції — керівника апарату;

  • припинено повноваження члена наглядової ради (заступник голови наглядової ради у вiдповiдностi до протоколу № 1 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом опитування вiд 18 березня 2014 року) публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Онищенко Ганни Володимирівни (посадова особа булла призначена на посаду Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Українивiд 12.03.2014 №70).

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, часткою в статутному капіталі не володіють. Відповідно до статті 7 Закону України „Про банки та банківську діяльність” термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п’ять років.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Є.В. Драчко-Єрмоленко підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения