Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництвза 13.05.2014

Згiдно рiшення наглядової ради АТ „Ощадбанк” вiд 13 травня 2014 року було прийнято рiшення про припинення Фiлiї-Кримського республiканського упрвлiння АТ „Ощадбанк”. Причини прийняття такого рiшення: постанова НБУ вiд 06.05.2014 року № 260. Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї: фiлiя - Кримське республiканське управлiння публiчного акцiонерного товариства „Державний ощадний банк України”. Мiсцезнаходження: 95017, м.Сiмферополь, вул. Київська, 55-А. 
Функцiї, якi виконувала фiлiя - вiдповiдно до Положення про фiлiю. 

Голова правління АТ „Ощадбанк” А.Г.Пишний підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения