Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв за 15.06.2012

Правлінням АТ „Ощадбанк” від 15 червня 2012 року (Постанова № 331) було прийнято рішення про припинення діяльності Філії Банку шляхом її перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення, у зв’язку з переходом філійної мережі банку на іншу систему управління. Повне найменування та місцезнаходження філії:

Правобережне відділення № 6719 публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України”. Місцезнаходження: 49008,м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 69.

Функції, які виконувала філія - відповідно до Положення про філію. 

Перший заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Кірєєв Д. Б. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України.

другие предложения