Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 11.04.2014

Вiдповiдно до Протоколу № 2 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" вiд 11 квiтня 2014 року призначено:

- Березовського Євгенiя Наумовича на посаду першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 04.01.2006-01.12.2010 директор по корпоративному бiзнесу Закрите акцiонерне товариство "АЛЬФА БАНК"; 19.08.2009 Закрите акцiонерне товариство "АЛЬФА БАНК" перейменоване на Публiчне Акцiонерне Товариство "АЛЬФА БАНК";07.07.2011-03.03.2014 керуючий директор ТОВ "Петрум Капiтал";

- Савиченка Леонiда Онисимовича на посаду першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останніх п'яти рокiв: 14.12.2005-13.04.2014 начальник фiлiї- Головного управлiння по м.Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк";

- Барсукова Анатолiя Зiновiйовича на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 08.07.2003-13.04.2014 директор фiнансово-економiчного департаменту АТ "Ощадбанк";

- Земцову Iрину Михайлiвну на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 30.12.2005-13.04.2014 директор департаменту корпоративних клiєнтiв АТ "Ощадбанк";

- Тютюна Антона Олександровичана на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 11.09.2008-06.10.2010 заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, член Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "БТА Банк"; 01.02.2010 вiдкрите акцiонерне товариство "БТА Банк" перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство "БТА Банк"; 07.10.2010-11.04.2014 заступник голови правлiння - директор департаменту роздрiбного бiзнесу АТ «Ощадбанк»;

- Литвина Володимира Миколайовичана на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк».Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 20.12.2007-20.03.2009 заступник Мiнiстра фiнансiв України; 01.02.2011-31.01.2012 керiвник проекту енергетики та iнфраструктури ТОВ "Iнвестицiйний капiтал Україна".
Строк повноважень правлiння - 5 рокiв. Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

Голова правління АТ „Ощадбанк” А.Г. Пишний підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

другие предложения