Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента за 11.04.2014

Вiдповiдно до Протоколу № 2 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" вiд 11 квiтня 2014 року звiльнено:

- Кiрєєва Дениса Борисовича з посади першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Кушнiра Кирила Олександровича з посади першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 1 рiк 02 мiсяцi 10 днiв;

- Глущенка Олександра Вiкторовича з посади заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Гришка Олександра Дмитровича з посади заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Ляшенко Сергiя Яковича з посади заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Тютюна Антона Олександровича з посади заступника голови правлiння-директора департаменту роздрiбного бiзнесу АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють. Інформація щодо призначення на посади замість звільнених осіб буде надана додатково.

Голова правління АТ „Ощадбанк” А.Г. Пишний підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

другие предложения