Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента за 04.12.2014

Вiдповiдно до Протоколу № 9 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування вiд 04 грудня 2014 року:

у зв`язку з поданою заявою звiльнено:

- Бородiна Григорiя Васильовича з посади заступника голови правлiння - начальника фiлiї - Луганського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України 03 грудня 2014 року. Строк перебування на посадi 9 рокiв 1 мiсяць 23 днi.;

- Савиченка Леонiда Онисимовича з посади першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 Кодексу законiв про працю України 03 грудня 2014 року. Строк перебування на посадi 07 мiсяцiв 23 днi.

призначено:

- Бородiна Григорiя Васильовича на посаду першого заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України": 10.10.2005-03.12.2014 - заступник голови правлiння - начальник фiлiї - Луганського обласного управлiння, 04.12.2014-по ц/ч – перший заступник голови правлiння. Строк повноважень правлiння - 5 рокiв;

- Стецевича Андрiя Iгоровича на посаду заступника голови правлiння АТ «Ощадбанк». Посади якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК": 22.11.2006-05.05.2010 - директор Чернiвецької фiлiї; Публiчне акцiонерне товариство "БАНК ФОРУМ":11.05.2010-25.06.2010 - керуючий Iвано-Франкiвською фiлiєю, 29.06.2010-19.09.2010 - директор Віддiлення № 1800 Iвано-Франкiвської дирекцiї ПАТ"БАНК ФОРУМ", 20.09.2010-02.12.2011 - директор Iвано-Франкiвської дирекцiї Захiдного регiонального центру з роздрiбного бiзнесу; Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк": 07.12.2011-14.12.2011 - регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi департаменту мережi продажiв, 15.12.2011-20.10.2013 - директор Вiддiлення "Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя", 21.10.2013-24.11.2013 - директор по регiону Вiддiлення "Львiвська регiональна дирекцiя" з робочим мiсцем у м.Iвано-Франкiвськ, 25.11.2013- 01.06.2014 - регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi Департаменту мережi продажiв з робочим мiсцем у м. Харковi, 02.06.2014-24.07.2014 - директор Вiддiлення "Харкiвська регiональна дирекцiя"; Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України": 29.07.2014-03.12.2014 - Начальник фiлiї - Головного управлiння по м.Києву та Київськiй областi, 04.12.2014-по ц/ч – заступник голови правлiння.

Строк повноважень правлiння - 5 рокiв.

Також було прийнято рішення переукласти трудовий договiр (контракт) iз заступником голови правлiння АТ «Ощадбанк» Драчком-Єрмоленком Євгенiєм Володимировичем на наступний п`ятирiчний термiн. Посади якi обiймав протягом останнiх п'ятирокiв:

Комерцiйний банк "Приватбанк": 26.09.2006-07.10.2010 - заступник директора з обслуговування iндивiдуальних VIP клiєнтiв; Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України: 07.10.2010 – по ц/ч - заступник голови правлiння.

Строк повноважень правлiння - 5 рокiв.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Зазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, часткою в статутному капiталi не володiють.

Заступник голови правління АТ „Ощадбанк” Драчко-Єрмоленко Є.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством України. 

другие предложения